چومار علاوه بر ایجاد دفتر در ایران اقدام به همکاری با شرکت ها و سازمانها به عنوان نمایندگان فروش و خدمات به منظور گسترش شبکه فروش و ارائه بهتر خدمات به مشتریان آنتی ویروس ها و نرم افزار های امنیتی چومار در ایران نموده است. در این قسمت میتوانید جهت آگاهی و اطلاع، نمایندگان فروش و خدمات رسمی ما در سرتاسر ایران را مشاهده کنید و یا در صورت تمایل با تماس با کارشناسان اقدام به اخذ نمایندگی در مناطق بدون نماینده بنمائید.