در پشتیبانی چومار میتوانید به دانلود های مورد نیاز در رابطه با خریدتان دسترسی پیدا کنید و در صورت نیاز خودتان بعضی از مشکلاتتان را مرتفع نمایید. در بخش دانلود نصب کننده آنلاین امنیت سازمانی چومار و آنتی ویروس چومار در دسترس است.