مستندات و پست های مربوط به چومار در دو بخش مقالات و اطلاعات حوزه امنیت که در آن اطلاعات مفیدی در حوزه امنیت که میتواند از طرف کاربران سایت مورد استفاده قرار گیرد و به بهبود امنیت سایبری آنها در سازمانها یا برای استفاده شخصی شان کمک نماید ارائه میشود. همچنین در خبرنامه چومار آخرین اخبار مربوط به چومار اعم از دستاورد ها و شرکت در نمایشگاه ها و تخفیف ها و جشنواره های چومار و نیز سایر خبر ها در حوزه امنیت به اطلاع کاربران سایت چومار خواهد رسید.