در این بخش کاربرانی که در سایت ثبت نام و خرید میکنند میتوانند سابقه خرید خود را مشاهده نمایند و محصولاتی که خدمات پشتیبانی آنرا خرید کرده اند مشاهده کنند. از منوی صفحه ورود به پنل خود وارد شوند و یا از منوی کمک در خواست خود را در خصوص رفع ایراد و بروز مشکل در کاربری و استفاده از محصول ارسال نمایند. برای استفاده از سایر خدمات چومار از منوی خدمات امکان مشاهده و استفاده از خدمات چومار وجود دارد.

چومار من جهت برقراری ارتباط بهتر و صمیمانه با مشتریان چومار ایجاد شده و شما میتوانید نظرات و پیشنهادات سازنده خود را برای از راههای ارتباطی در تماس با کارشناسان برایمان ارسال نمایید.